strona tytulowa pracy licencjackiej 149

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-149 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Imiona i nazwisko studenta Kierunek studiów i specjalność Nr albumu Tytuł pracy w języku polskim Tytuł pracy w języku angielskim Praca licencjacka-magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Kowalskiego w Katedrze- Zakładzie………….. Białystok 2018

strona tytulowa pracy licencjackiej 151

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-151 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania (czcionka 14 pogrubiona) Kierunek: Specjalność-Moduł: (czcionka 14 pogrubiona) studia I stopnia licencjackie stacjonarne-niestacjonarne studia II stopnia magisterskie stacjonarne-niestacjonarne (czcionka 14 pogrubiona) Imię i nazwisko (czcionka 16 pogrubiona) nr albumu……. (czcionka 12 pogrubiona) (enter 3×12) Tytuł pracy dyplomowej (czcionka […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 152

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-152 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (rozmiar czcionki Times New Roman w nawiasach) WSZECHNICA POLSKA (18) Szkoła Wyższa w Warszawie (16) Wydział Administracji i Finansów (16) STUDIA PODYPLOMOWE (16) Specjalność: ………………………………… (16) Imię i nazwisko studenta (14) TEMAT PRACY (16) Praca (14) napisana pod kierunkiem (14) (tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora) (14) Warszawa, […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 155

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-155 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU (16)* INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH (15)* KIERUNEK – ADMINISTRACJA (14)* SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA (14)* ADAM NOWAK (14)* TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (15)* TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ W J. ANGIELSKIM (15)* Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem (12)* dra Adama Kaniewskiego (12)* RACIBÓRZ 2017 (12)* * Układ strony tytułowej pracy dyplomowej Czcionka […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 157

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-157 Projekt strony tytułowej pracy NAZWA JEDNOSTKI IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY DYPLOMOWEJ NR ALBUMU TYTUŁ PRACY PRACA DYPLOMOWA ( MAGISTERSKA – LICENCJACKA – INŻYNIERSKA ) * IMIĘ I NAZWISKO PROMOTORA MIEJSCE I ROK WYKONANIA PRACY * wpisać odpowiednio Projekt drugiej strony pracy Słowa kluczowe:……………………………………………………………………………… ( maks. 5) Oświadczenie autora pracy Ja, niżej podpisany–a: […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 159

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-159 ZASADY REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH) I.Układ pracy dyplomowej II.Technika pisania tekstu pracy dyplomowej 1.Normatyw strony 2.Czcionka 3.Numeracja rozdziałów i podrozdziałów 4.Przypisy i ich rodzaje 5.Wzory notek bibliograficznych dla różnych rodzajów źródeł 6.Tablice i rysunki 7.Bibliografia 8.Spisy tablic i rysunków III.Wzory fragmentów pracy dyplomowej 1.Wzór strony tytułowej 2.Wzór spisu treści 3.Wzór pierwszej […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 54

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-54 Strona tytułowa pracy dyplomowej Strona główna Strona tytułowa pracy dyplomowej Jak powinna wygladać strona tytułowa pracy dyplomowej? Pracę dyplomową składa się w trzech, wydrukowanych i oprawionych, egzemplarzach. Z chwilią złożenia przechodzą na własność uczelni — dwa pierwsze są kierowane do recenzji, trzeci to egzemplarz do teczki osobowej studenta. Ponieważ uczelnia nie zwraca prac […]