strona tytulowa pracy licencjackiej 73

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-73 REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA §1 2.Studia pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej kończą się egzaminem dyplomowym z obowiązkiem złoŜenia pracy dyplomowej. 2.Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora. Promotorem pracy dyplomowej moŜe być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego lub upowaŜniony […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 74

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-74 Załącznik nr 1 do Regulaminu przygotowania prac dyplomowych oraz organizacji procesu dyplomowania na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach FORMA PRACY DYPLOMOWEJ 1. Kolejność stron pracy Strona tytułowa (wzór poniżej) Spis treści Wstęp -1,5-2 stron- Rozdziały i podrozdziały (oznaczane cyframi arabskimi) -ich liczba, układ podziału treści […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 76

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-76 UCZELNIANA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O-U10 PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA Wydanie 1 2014-2015 Zmiana 1 Strona 1-2 1.Cel i przedmiot procedury Celem procedury jest określenie zasad przygotowania i opracowania pracy dyplomowej w Uniwersytecie Opolskim. Przedmiotem procedury jest opis procesu dyplomowania studentów realizujących studia pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Uniwersytecie […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 148

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-148 Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut – Katedra Zakład kierunek, tryb, rodzaj studiów -imię i nazwisko studenta- TEMAT PRACY MAGISTERSKIEJ – LICENCJACKIEJ Praca magisterska – licencjacka napisana pod kierownictwem ……………………………………………… Wrocław – aktualny rok- Numerowanie pracy należy rozpocząć od strony tytułowej 1

strona tytulowa pracy licencjackiej 149

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-149 Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Imiona i nazwisko studenta Kierunek studiów i specjalność Nr albumu Tytuł pracy w języku polskim Tytuł pracy w języku angielskim Praca licencjacka-magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Kowalskiego w Katedrze- Zakładzie………….. Białystok 2018

strona tytulowa pracy licencjackiej 151

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-151 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania (czcionka 14 pogrubiona) Kierunek: Specjalność-Moduł: (czcionka 14 pogrubiona) studia I stopnia licencjackie stacjonarne-niestacjonarne studia II stopnia magisterskie stacjonarne-niestacjonarne (czcionka 14 pogrubiona) Imię i nazwisko (czcionka 16 pogrubiona) nr albumu……. (czcionka 12 pogrubiona) (enter 3×12) Tytuł pracy dyplomowej (czcionka […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 152

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-152 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (rozmiar czcionki Times New Roman w nawiasach) WSZECHNICA POLSKA (18) Szkoła Wyższa w Warszawie (16) Wydział Administracji i Finansów (16) STUDIA PODYPLOMOWE (16) Specjalność: ………………………………… (16) Imię i nazwisko studenta (14) TEMAT PRACY (16) Praca (14) napisana pod kierunkiem (14) (tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora) (14) Warszawa, […]