strona tytulowa pracy licencjackiej 173

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-173 Wzory stron tytułowych prac licencjackich na podstawie źródeł: 1.Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 2004, s. 32-33, 84-85. 2.Szkutnik Z.: Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów. Poznań 2005, s. 111-112, 166 [załącznik 11, rycina K]. 3.Zendrowski R.: Technika pisania prac magisterskich. CE DE WU, s. 47. 4.Zasady pisania prac […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 174

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-174 STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ – WZÓR STRONA 2 PRACY DYPLOMOWEJ – WZÓR Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. …………………………….…………………………………………. DataPodpis kierującego pracą Oświadczenie autora pracy Świadom-a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 175

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-175 PRACA DYPLOMOWA 1.Student przygotowuje pracę w trzech egzemplarzach i jeden egzemplarz w formie elektronicznej – dwa egzemplarze zbindowane (jeden dla promotora, drugi dla recenzenta). Jeden egzemplarz pracy w formie pisemnej i jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej należy złożyć w Dziekanacie (oprawiona w sztywną, granatową okładkę z napisem praca dyplomowa). 2.Wielkość czcionki tekstu […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 176

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-176 Wzór Strona 1 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI imię nazwisko Nr albumu: Tytuł pracy w języku polskim Tytuł w języku angielskim (może być mniejsza czcionka) Praca magisterska-licencjacka na kierunku Prawo-Administracja Praca przygotowana pod kierunkiem ……………………………………… Warszawa, dn.…………… Strona 2 Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 178

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-178 ZALECENIA Warszawa 2015 SPIS TREŚCI 1. Uwagi wstępne dotyczące kompozycji pracy dyplomowej3 2. Proponowany układ strony tytułowej pracy dyplomowej5 3. Proponowany układ spisu treści pracy dyplomowej. 7 4. Zapis wzorów8 5. Rysunki, tabele, wykresy9 6. Cytaty9 7. Literatura i przypisy. 9 8. Bibliografia10 9. Netografia10 10. Streszczenie11 1. UWAGI WSTĘPNE DOTYCZĄCE KOMPOZYCJI PRACY […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 180

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-180 Wyższa Szkoła Humanitas Zasady realizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Opracowano dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 2012 Spis treści 1Wstęp4 2Podstawowe wymogi merytoryczne5 2.1Zasady ogólne5 2.2Praca licencjacka7 2.3Praca magisterska8 3Struktura prac oraz wymogi formalne9 3.1Struktura i zawartość prac licencjackich i magisterskich9 3.1.1Strona tytułowa9 3.1.2Wstęp i zakończenie10 3.1.3Rozdziały10 3.1.4Tabele i rysunki11 3.1.5Spisy i […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 181

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-181 Zasady pisania pracy dyplomowej-licencjackiej w Zakładzie Filologii Instytutu Humanistycznego PWSZ w Tarnowie 1. Wstęp – ogólne zasady pisania pracy dyplomowej-licencjackiej Praca dyplomowa-licencjacka jest rozprawą o charakterze akademickim, napisaną samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora. Pisanie takiej pracy powinno odbywać się w oparciu o pewne standardy, których zachowanie przekłada się na formalną poprawność pracy […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 182

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-182 ZASADY PRZYGOTOWANIA MASZYNOPISU PRACY DYPLOMOWEJ W trosce o formę prac dyplomowych, jako wizerunek działalności dydaktycznej Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, wprowadza się obowiązek ujednolicenia, na wszystkich prowadzonych seminariach, przygotowania maszynopisu pracy dyplomowej wg następujących zasad: praca magisterska-licencjacka – pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna stanowić krytyczne i twórcze przedstawienie wybranej sytuacji problemowej […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 183

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-183 ZASADY REDAGOWANIA I OCENIANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ TRYB PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO ________________________________________________________________ Wrocław 2015 Zasady redagowania i oceniania pracy dyplomowej oraz tryb przeprowadzenia egzaminu dyplomowego przyjęto na plenarnym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w dniu 3 listopada 2015 r. ZASADY REDAGOWANIA I OCENIANIA PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ TRYB PRZEPROWADZENIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Część I […]

strona tytulowa pracy licencjackiej 184

– Strona-tytulowa-pracy-licencjackiej-184 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ 1. Typ i wielkość czcionki Times New Roman CE, 12 2. Odstęp między wierszami 1,5 3. Marginesy górny, dolny i prawy – 2,5 cm, lewy 3,5 cm 4. Paginacja Prawy górny róg. Strona tytułowa – numer strony ukryty 5. Przypisy dolne automatyczne, ciągłe 6. Wyrównanie tekst wyjustowany (wyrównanie […]